Yulgang VN

MUA BÁN Mua thỏi vàng

Hungrua234

Gia nhập giang hồ
@Huyết Ban Nick a ơi vơ xem giup e vấn đề này với , bên mua đã nhận thỏi vàng mà , khong ck , cứ hẹn hết ngày này sang ngày khác , có dấu hiệu muốn bùng , a xem khóa acc có ingame tên hoangthuong và các ingame có chung ip để tránh tình trạng tẩu tán gold của e , mong a xem giup e.
 
Bên trên