THẢO LUẬN Mở đầu

LaVangRoi

Binh Nhất
cứ 1 hộp vang gom về 3m , hổm AD đăng hình tổng cộng 1677 hộp đc khui giờ thêm cái xổ số nữa , chưa kể ra thêm item vào rương vàng , gold ko hạ mới lạ
 
Bên trên