GIÚP ĐỠ Mình mới chơi njnja nên cần nhận sp, ai cưu mang mình với

Cà Pháo

Hạ Sĩ
Lời khuyên thật sự nin không cần sư phụ, có dùng skill đâu mà.

Gắn bó lâu dài và yêu thích char, ráng kiếm cây kích + set tốt up tốc hành 35, xong tự tạo 3 đệ tử làm Q bậc 3 và 2 lấy 9% dame + deff.
 
Bên trên