Yulgang VN

GIỚI THIỆU Kteam đã sẵn sàng, còn bạn?

Bạn cảm thấy hứng thú chơi lại không?

  • Kích động mạnh

    Số phiếu: 30 76.9%
  • Éo quan tâm

    Số phiếu: 9 23.1%

  • Số lượng người bầu chọn
    39
Bên trên