Kiếm khách newbie cần lắm 1 sư phụ tận tâm chỉ giáo ạ.

Bên trên