LỖI Không nhớ nạp @ acc nào

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên