Yulgang VN

NEWS Kết quả sự kiện đập đồ, solo cùng đkt

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 15-07-2019

Thiên Mã Cung:
 • Vũ Khí : Chúc mừng LKean, bạn được + 1 vào 2 trang bị thủ bất kỳ hoặc bảo lưu cho vũ khí thăng chức sau. Vui lòng inbox Fanpage xác nhận phần thưởng bạn muốn nhận, ngoài ra bạn còn được tăng 1 cặp soul
upload_2019-7-15_10-6-22.png
Bạn SUMMERr được tặng 1 cặp soul
upload_2019-7-15_10-14-58.png

 • Trang bị full op: Chúc mừng Meowracle, Phẫn Thiên Chiến Bào của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul. Bạn MrCLGT được 1 cặp soul
upload_2019-7-15_10-21-29.png
Bắc Băng Cung :
 • Vũ Khí : Chúc mừng TaoSoMayChAc, Nghệ Vương Thần Cung của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul.
upload_2019-7-15_10-23-21.png
Các bạn BossChicken và Piizza được tặng 1 cặp soul
upload_2019-7-15_10-26-4.png
 • Trang Bị : Chúc mừng ThienDiem Ngưng Huyết Chiến Bào của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. Bạn YenPhiHoa và NickNeeee được tặng 1 cặp soul.
upload_2019-7-15_10-29-44.png
upload_2019-7-15_10-31-34.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 15-07-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Đính kèm

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 12-08-2019

Bắc Băng Cung:
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng aFear, Thanh Long Kiếm của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul thiên nhiên
upload_2019-8-12_14-24-15.png
 • Trang bị full op:
Xin chúc mừng zHanBaoQuanBNz, bạn đã +10 Môn Phái Phục Cấp 4 nên bạn được +1 vào trang bị khác theo id của bạn hoặc bảo lưu cho lần thăng chức sau. Ngoài ra bạn còn được tặng kèm 3 cặp soul do đã cường hóa 8 9 và 10 ba vật phẩm khác.upload_2019-8-12_14-34-37.png
upload_2019-8-12_14-41-15.png
BossChickKen và Piizza mỗi bạn được tặng 1 cặp soul
Thiên Mã Cung:
 • Vũ Khí : Chúc mừng HeavenKnows, Hoàng Vũ Vân Nhật của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul thiên nhiên
 • upload_2019-8-12_14-43-58.png
 • Những bạn sau được tặng 1 cặp soul
upload_2019-8-12_15-6-32.png
 • Trang Bị : Không ai đạt giải

Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 13-08-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 16-09-2019

Bắc Băng Cung:
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng aFear, Thanh Long Kiếm của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul thiên nhiên
upload_2019-9-16_13-5-1.png
 • Trang bị full op: Xin chúc mừng aFear, Huyết Thiên Chiến Bào của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul. Bạn SamuraiJack được tặng 1 cặp soul.
upload_2019-9-16_13-6-28.png
Thiên Mã Cung:
 • Vũ Khí : Chúc mừng LKean, Thanh Long Sát kiếm của bạn đã +10 nên bạn có quyền +1 vào 2 trang bị thủ đang dùng hoặc bảo lưu cho lần thăng chức sau (+ tối đã lên 10 thôi nhé ) Ngoài ra bạn còn được tặng kèm 1 cặp soul thiên nhiên
upload_2019-9-16_13-12-2.png
 • LinhLe được tặng 1 cặp soul thiên nhiên vì đã cường hóa U Minh Duyệt Tiệt lên +8
upload_2019-9-16_13-15-19.png

 • Trang Bị : Xin chúc mừng LinhLe, Phẫn Thiên Chiến Bào của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. Ngoài ra bạn còn được nhận thêm 1 cặp soul nữa vì đã cường hóa Phẫn Thiên Chiến Bào khác lên +8
 • upload_2019-9-16_13-8-39.png
 • upload_2019-9-16_13-10-40.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 17-09-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 21-10-2019

Bắc Băng Cung:

 • Vũ Khí : Xin chúc mừng zHanBaoQuanBNz, Đế Tinh Trảm Nguyệt của bạn sẽ được +10 kèm 2 cặp soul thiên nhiên
upload_2019-10-21_11-36-10.png
 • Trang bị full op: Xin chúc mừng aFear, Giáp Ngũ Ba của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul.
upload_2019-10-21_11-38-25.png
Thiên Mã Cung:
 • Trang Bị Full op : Xin chúc mừng AarU , giáp thương hồn của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul
 • upload_2019-10-21_15-38-58.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 22-10-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Đính kèm

Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 10-11-2019

Bắc Băng Cung:
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng KunOzii, Ám Binh Huyết Ngục của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul thiên nhiên. Bạn DJRakan được 1 cặp soul.
1573453280048.png
 • Trang bị full op: Xin chúc mừng KunOzii, Hắc Tần Chiến Bào của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. Bạn Krixi được 1 cặp soul
1573453753953.png

Thiên Mã Cung:
 • Trang Bị Full op : Xin chúc mừng Jubin0 , Thương Thiên Chiến Bào của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul
 • 1573453962024.png
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng Jubin0 , Thương Đế Tinh Trảm Nguyệt của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul
 • 1573454063986.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 12-11-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Đính kèm

Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 08-12-2019

Bắc Băng Cung:
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng LiveAlone, Nguyệt Thiên Thần Đao của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul thiên nhiên.
1575911032837.png
 • Trang bị full op: Xin chúc mừng LiveAlone, Giáp Thủy Ngạc của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul.
1575917678455.png

Thiên Mã Cung:
 • Trang Bị Full op : Xin chúc mừng CoVoDa , Phẫn Thiên Chiến Bào của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. Bạn LKean được 1 cặp soul
 • 1575911439534.png
 • Vũ Khí : Không ai đạt giải.
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 10-12-2019. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Đính kèm

Last edited:

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Kết quả ngày 12-01-2020

Bắc Băng Cung:
 • Vũ Khí : Xin chúc mừng aFear, U Minh Diệt Tuyệt của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul thiên nhiên.
1578886173996.png

 • Trang bị full op: Xin chúc mừng Maple, Tế Mã Chiến Bào của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul. Bạn aFear được 1 cặp soul
1578886333343.png

Thiên Mã Cung:
 • Trang Bị Full op : Xin chúc mừng GTX1050Ti4GB , Áo Choàng Viên Ba của bạn sẽ được +10 kèm 1 cặp soul.
 • 1578886463445.png
 • Vũ Khí : Có 1 bạn cộng 9 nhưng do trước đó vũ khí đã +8 nên không hợp lệ. Xin chúc mừng CoVoDa, U Minh Sát Phật của bạn sẽ được +9 kèm 1 cặp soul thiên nhiên.
1578886723834.png
Phần thưởng sẽ được gửi đến các Hiệp Khách vào 19h45 tối 14-12-2020. Mọi khiếu nại sự kiện vui lòng lập topic tại Forum. Các bạn nhận giải vui lòng để vật phẩm nhận giải trong túi đồ và thoát game trước 19h45 nếu đồ giao dịch đi nhân vật khác sẽ ko được nhận giải.
 

Đính kèm

Bên trên