HOT- Bộ sưu tập ảnh Char Yulgang Plus 9.0.3 của mềnh.

Pink

Thiếu Úy
Hỏa Long Đao chứ sao lại là bàn long đao :eek: kiếm 9 nhìn đệp vê lù .mà HBQ có Char nữ hả bạn nhìn giống nữ qá :D mà bạn đang tét sv nào đó lên lv nhanh ko cho mình xin lik test :D
 

Lương Quốc Thắng

Gia nhập giang hồ
Hỏa Long Đao chứ sao lại là bàn long đao :eek: kiếm 9 nhìn đệp vê lù .mà HBQ có Char nữ hả bạn nhìn giống nữ qá :D mà bạn đang tét sv nào đó lên lv nhanh ko cho mình xin lik test :D
SV THÁI LAN NHÉ: MÌNH CŨNG HOK RÀNH PHẦN ĐĂNG KÝ + VỚI BUNG GAME VÀO CHƠI, THẰNG EM TRAI MÌNH NÓ LÀM HỘ, MÌNH CHO BẠN ĐƯỜNG LINK THUI NHÉ :http://www.yulgang-plus.org/main.php. đánh con cóc UP 81, ở cấp độ 8x bạn có thể xin PT bên ngoài thành HB hok chia đôi EXP nhé: PT 1 lác là UP 140 HAY 160 Gì đó hok tới 20 phút nếu chơi rành.
 

Lương Quốc Thắng

Gia nhập giang hồ
DP Nữ Chính Max Cấp Xinh Đẹp:
BÊN THÁI MUỐN THĂNG THIÊN 3 VỚI CẤP 180 NÓ MỚI CHO MẶC ĐỒ VÀ TRANG PHỤC THĂNG THIÊN 3 TỰ THAY ĐỔI CHI TIẾT ĐẦU TÓC CHO PHÙ HỢP LUN. RẤT ĐẸP. MÌNH ĐÁNH CON BOSS SKILL THĂNG THIÊN 3 1 HIT ĐC 29K750 GIỌT VÃI ĐẠN. 
Bên trên