THẢO LUẬN Giải đáp thắc mắc lục chỉ cầm khúc

Lục Chỉ Cầm Ma

Moderator
Staff member
hiệu ứng hỗ trợ thì sao hả ad? bao giờ mới có tác dụng ? siêu am thanh, dị âm thanh vs debuff tương ứng hiện thấy chỉ để làm nền. hạ âm thì skill 88 mới có aoe nên k test đc :v.
Nếu bạn có SP thì bạn sẽ test được cái skill AOE. hiện tại chỉ nên sử dụng cái siêu âm thanh nếu bạn không có sp
 

Duy Hưng

Gia nhập giang hồ
kill Hoa Đăng Nhiệt Khúc tăng mục tiêu tấn công
kill Cuồng Phong Vũ Khúc thấy lên hiệu ứng thì dame quái đc hơn 10 máu
kill Quyện Âm Khúc có tác dụng gì vậy mọi người . thấy vẫn buff đc mà ko thấy ra hiệu ứng
 

Duy Hưng

Gia nhập giang hồ
kill Hoa Đăng Nhiệt Khúc tăng mục tiêu tấn công
kill Cuồng Phong Vũ Khúc thấy lên hiệu ứng thì dame quái đc hơn 10 máu
kill Quyện Âm Khúc có tác dụng gì vậy mọi người . thấy vẫn buff đc mà ko thấy ra hiệu ứng
ấy lộn sau 1 hồi ngồi xem con cầm đánh thì thấy hiệu ứng nhảy random , cuối cùng kết luận là ko hiểu 3 kill buff của cầm tác dụng thế nào
 

cubihk

Gia nhập giang hồ
ấy lộn sau 1 hồi ngồi xem con cầm đánh thì thấy hiệu ứng nhảy random , cuối cùng kết luận là ko hiểu 3 kill buff của cầm tác dụng thế nào
vấn đề là hiệu ứng nộ của cầm sư vẫn đang còn bị lỗi nên không test được hiệu ứng dị thanh hạ thanh và siêu thanh
 

sceniesykes

Gia nhập giang hồ
buff quyên âm khúc: đăng ký bài hát hoặc trạng thái tùy thích trong bãng võ công "combo" .
Đây chỉ là phỏng đoán về khả năng nhảy trạng thái của cầm sư hiện tại:
Vấn đề là sau 1 lúc, nó sẽ bắt đầu nhảy ngẫu nhiên lại - như thể đã nhảy hết số trạng thái đc đăng ký vậy. ví dụ 1 lần đăng ký có 6 slot, và sau khi hết 6 lần trạng thái đó, nó k lập lại từ đầu mà lại bắt đầu nhảy ngẫu nhiên qua khác trạng thái không hoặc chưa đc đăng ký - bằng chứng là khi buff lại quyện âm khúc hoặc buff qua bài tam khúc khác ( cuồng phong vũ khúc/hoa đăng nhiệt khúc) sẽ "reset" và nó lại ngoan và nhảy đúng trạng thái's đc đăng ký.

mà NGẪU NHIÊN ở đây lại là có lúc nó sẽ nhảy bất kì trạng thái nào TRỪ trạng tái đc đăng ký - ví dụ đăng ký tất cả trạng thái "hạ âm thanh", nó sẽ chỉ nhảy dị âm thanh và siêu âm thanh (chó vl). và trường hợp này xảy ra cũng chỉ .. ngẫu nhiên, k phải lúc nào cũng bị.

Thêm câu hỏi là kc 8 " nhất âm xuất kích" liệu có phế? nếu hiện tại vừa có thẻ nhảy trạng thái bất kì lúc nào và vừa có cây nộ support nhảy trạng thái. @Lục Chỉ Cầm Ma


Mình mới chơi lên 6x thôi và rút đc 1 ít kinh nghiệm trên, mong ae cầm sư vô thảo luận thêm, nhiều ae chơi mà chả ai comment gì hết trơn.
 

Phượng Sồ

Hạ Sĩ
buff quyên âm khúc: đăng ký bài hát hoặc trạng thái tùy thích trong bãng võ công "combo" .
Đây chỉ là phỏng đoán về khả năng nhảy trạng thái của cầm sư hiện tại:
Vấn đề là sau 1 lúc, nó sẽ bắt đầu nhảy ngẫu nhiên lại - như thể đã nhảy hết số trạng thái đc đăng ký vậy. ví dụ 1 lần đăng ký có 6 slot, và sau khi hết 6 lần trạng thái đó, nó k lập lại từ đầu mà lại bắt đầu nhảy ngẫu nhiên qua khác trạng thái không hoặc chưa đc đăng ký - bằng chứng là khi buff lại quyện âm khúc hoặc buff qua bài tam khúc khác ( cuồng phong vũ khúc/hoa đăng nhiệt khúc) sẽ "reset" và nó lại ngoan và nhảy đúng trạng thái's đc đăng ký.

mà NGẪU NHIÊN ở đây lại là có lúc nó sẽ nhảy bất kì trạng thái nào TRỪ trạng tái đc đăng ký - ví dụ đăng ký tất cả trạng thái "hạ âm thanh", nó sẽ chỉ nhảy dị âm thanh và siêu âm thanh (chó vl). và trường hợp này xảy ra cũng chỉ .. ngẫu nhiên, k phải lúc nào cũng bị.

Thêm câu hỏi là kc 8 " nhất âm xuất kích" liệu có phế? nếu hiện tại vừa có thẻ nhảy trạng thái bất kì lúc nào và vừa có cây nộ support nhảy trạng thái. @Lục Chỉ Cầm Ma


Mình mới chơi lên 6x thôi và rút đc 1 ít kinh nghiệm trên, mong ae cầm sư vô thảo luận thêm, nhiều ae chơi mà chả ai comment gì hết trơn.
mình cũng đang thắc mắc vd mình cài mặc định 1 loại dị âm dc một lúc sau nó nhẩy lung tung phèng hết lúc siêu âm lúc hạ âm
 

Lục Chỉ Cầm Ma

Moderator
Staff member
buff quyên âm khúc: đăng ký bài hát hoặc trạng thái tùy thích trong bãng võ công "combo" .
Đây chỉ là phỏng đoán về khả năng nhảy trạng thái của cầm sư hiện tại:
Vấn đề là sau 1 lúc, nó sẽ bắt đầu nhảy ngẫu nhiên lại - như thể đã nhảy hết số trạng thái đc đăng ký vậy. ví dụ 1 lần đăng ký có 6 slot, và sau khi hết 6 lần trạng thái đó, nó k lập lại từ đầu mà lại bắt đầu nhảy ngẫu nhiên qua khác trạng thái không hoặc chưa đc đăng ký - bằng chứng là khi buff lại quyện âm khúc hoặc buff qua bài tam khúc khác ( cuồng phong vũ khúc/hoa đăng nhiệt khúc) sẽ "reset" và nó lại ngoan và nhảy đúng trạng thái's đc đăng ký.

mà NGẪU NHIÊN ở đây lại là có lúc nó sẽ nhảy bất kì trạng thái nào TRỪ trạng tái đc đăng ký - ví dụ đăng ký tất cả trạng thái "hạ âm thanh", nó sẽ chỉ nhảy dị âm thanh và siêu âm thanh (chó vl). và trường hợp này xảy ra cũng chỉ .. ngẫu nhiên, k phải lúc nào cũng bị.

Thêm câu hỏi là kc 8 " nhất âm xuất kích" liệu có phế? nếu hiện tại vừa có thẻ nhảy trạng thái bất kì lúc nào và vừa có cây nộ support nhảy trạng thái. @Lục Chỉ Cầm Ma


Mình mới chơi lên 6x thôi và rút đc 1 ít kinh nghiệm trên, mong ae cầm sư vô thảo luận thêm, nhiều ae chơi mà chả ai comment gì hết trơn.
Khi bạn đã đăng ký Quyện âm khúc và set skill combo là 6 kỹ năng:
1. Nếu 6 kỹ năng giống nhau (ví dụ: Dị âm thanh) thì nó sẽ luôn ra dị âm thanh không ra hiệu ứng khác
2. Nếu bạn cài đặt 6 kỹ năng khác nhau nó sẽ ra theo thứ tự bạn đã sắp xếp.
Nếu có sai xót bạn báo lại mình. Mình sẽ test để báo LK fix.
 

Phượng Sồ

Hạ Sĩ
Khi bạn đã đăng ký Quyện âm khúc và set skill combo là 6 kỹ năng:
1. Nếu 6 kỹ năng giống nhau (ví dụ: Dị âm thanh) thì nó sẽ luôn ra dị âm thanh không ra hiệu ứng khác
2. Nếu bạn cài đặt 6 kỹ năng khác nhau nó sẽ ra theo thứ tự bạn đã sắp xếp.
Nếu có sai xót bạn báo lại mình. Mình sẽ test để báo LK fix.
mình đang xài 6 hạ âm nhưng dc một lúc là toàn hạ âm cỡ 15p sau lúc thì siêu âm lúc thì dị âm trong khi kc số 8 mình ko + điểm nào cả
 

sceniesykes

Gia nhập giang hồ
Khi bạn đã đăng ký Quyện âm khúc và set skill combo là 6 kỹ năng:
1. Nếu 6 kỹ năng giống nhau (ví dụ: Dị âm thanh) thì nó sẽ luôn ra dị âm thanh không ra hiệu ứng khác
2. Nếu bạn cài đặt 6 kỹ năng khác nhau nó sẽ ra theo thứ tự bạn đã sắp xếp.
Nếu có sai xót bạn báo lại mình. Mình sẽ test để báo LK fix.
có những gì mình muốn báo mình ghi trong bài đó r đó. chưa thấy gì thêm.
 

Lion_King

Impossible = I'm possible
Staff member
buff quyên âm khúc: đăng ký bài hát hoặc trạng thái tùy thích trong bãng võ công "combo" .
Đây chỉ là phỏng đoán về khả năng nhảy trạng thái của cầm sư hiện tại:
Vấn đề là sau 1 lúc, nó sẽ bắt đầu nhảy ngẫu nhiên lại - như thể đã nhảy hết số trạng thái đc đăng ký vậy. ví dụ 1 lần đăng ký có 6 slot, và sau khi hết 6 lần trạng thái đó, nó k lập lại từ đầu mà lại bắt đầu nhảy ngẫu nhiên qua khác trạng thái không hoặc chưa đc đăng ký - bằng chứng là khi buff lại quyện âm khúc hoặc buff qua bài tam khúc khác ( cuồng phong vũ khúc/hoa đăng nhiệt khúc) sẽ "reset" và nó lại ngoan và nhảy đúng trạng thái's đc đăng ký.

mà NGẪU NHIÊN ở đây lại là có lúc nó sẽ nhảy bất kì trạng thái nào TRỪ trạng tái đc đăng ký - ví dụ đăng ký tất cả trạng thái "hạ âm thanh", nó sẽ chỉ nhảy dị âm thanh và siêu âm thanh (chó vl). và trường hợp này xảy ra cũng chỉ .. ngẫu nhiên, k phải lúc nào cũng bị.

Thêm câu hỏi là kc 8 " nhất âm xuất kích" liệu có phế? nếu hiện tại vừa có thẻ nhảy trạng thái bất kì lúc nào và vừa có cây nộ support nhảy trạng thái. @Lục Chỉ Cầm Ma


Mình mới chơi lên 6x thôi và rút đc 1 ít kinh nghiệm trên, mong ae cầm sư vô thảo luận thêm, nhiều ae chơi mà chả ai comment gì hết trơn.
Mình đang check lại vụ này vì nãy h treo thấy bth ko biết có điều kiện nào ra làm lệch đi setting này ko biết :|
 

sceniesykes

Gia nhập giang hồ
Mình đang check lại vụ này vì nãy h treo thấy bth ko biết có điều kiện nào ra làm lệch đi setting này ko biết :|
em thấy phải treo 1 lúc nhất định khi điều kiện nào đó xảy ra. Nó nhảy random như quên là đã buff các tam khúc vậy - cả 3 skil đều có khả năng tạch.
 

Mèo mập

Gia nhập giang hồ

SuperCover

Trung Sĩ
up, đang có rất nhiều thắc mắc xoay quoanh cầm sư, ad còn quan tâm không@@~
@Lion_King .
http://forum.yulgangvn.com/threads/thac-mac-kc-6x-cam-su-nhat-am-xuat-kich.52150/
- Thắc mắc 1 vấn đề nữa là khí công: sát âm diệu khúc: tăng đả kích võ công ( nhớ DKVC là tăng dame skill sau cùng), còn công lực võ công ms là tăng vô cirl s, đã từng nhầm ở char thương.
 

Lục Chỉ Cầm Ma

Moderator
Staff member
up, đang có rất nhiều thắc mắc xoay quoanh cầm sư, ad còn quan tâm không@@~
@Lion_King .
http://forum.yulgangvn.com/threads/thac-mac-kc-6x-cam-su-nhat-am-xuat-kich.52150/
- Thắc mắc 1 vấn đề nữa là khí công: sát âm diệu khúc: tăng đả kích võ công ( nhớ DKVC là tăng dame skill sau cùng), còn công lực võ công ms là tăng vô cirl s, đã từng nhầm ở char thương.
Cái này do dịch thuật thôi bạn. Tăng CLVC là đúng nhé bạn
 

titanknight

Gia nhập giang hồ
cho em hỏi có ai test aoe chưa ạ, em dùng skill 88 sư phụ khi đánh bình thường được 3 quái, xuất hiện hạ thanh âm vẫn 3 con quái ko tăng damage ko tăng số lượng quái, em nâng được 6 điểm cầm thanh quá nguyệt rồi là nó ghi tăng 1,3 đối tượng nghĩa là thêm được 1 con quái rồi, có phải lỗi chưa fixx ko ạ
 
Bên trên