BÁN Dư chơi bán ac đao nữ 61 tà - nịna nữ 72 tà

PaPaMila

Gia nhập giang hồ
1. ac đao nữ cave quay gold. ingame AuToPKK
đao 11mt clvc 8x +4
áo 6x 8887 +6 set 6x pt 5,6,7 +4,5
AC cô long full BKPG +4 và mớ lac vặc.

2. nin nữ 72 tà . ingame Milatino
kích 17mt f15 +7
áo 6x f8 +6
set 7xt full 7,8 +4,5
áo choàng dạ phục full DMNC +5
pet báo 3 , trang sức hp.... nhìu đồ tùm cmn lum

ae ai có nhu cầu ib thương luong giá, hoặc alo 0349854910, thanks!
 
Bên trên