BÁN Ban ACC Thương nữ lv 91 9

nikedream1102

Gia nhập giang hồ
Acc Gồm : Thương 71m9 F 29 29 29 27 + 6
Áo 8x def 171
Chân def 93
Tay def 7x
giap 85 f 10 9 +6
Báo 2 , Cặp ring 5 %
Cặp AC CKND
3 đệ 1 , còn nhiều đồ linh tinh
1 kho pill cỏ mỹ . clvc , Hp lẫn lộn
THanh lý ib nhanh gọn full thông tin
 
Bên trên