BÁN Bán dàn aac giá học sinh

PoPo92

Gia nhập giang hồ
- Đao nữ tà lv 90
đao 48mt 28,27,27,26+4 4 thuy
áo 7xT zin +8 4 ngoại def 197
set tay chân 8xt def 73,76,76
giáp 85 88 +5
dc 8x 4d, bông tai 6x, cặp nhẫn 5%
cặp ac CVTK ( ac G 3d cvtk 1d ám anh sát kích)
= 300k
- Dp nữ 9 lv 87
áo 5x9 +7
trượng buff full kc 1
set tay chân def 75,76,69
giáp 75: 88 +4
ac kết hôn full tckl
= 200k
- Đao nam 9 lv 87(da ket hon aac đao nữ 9 bên dưới)

đao 31m9 27 26 26 25 +4 5 thủy
áo 7x9 full 6666+6 4 ngoại
set tay chân def 77.77.77
Giáp 75 88+4
cặp ac full CVTK
cặp nhẫn 5%
còn CTP 10 ngày trong kho
= 300k
- Đao nữ 9 lv 87( kết hôn aac đao trên)

đao 31m9 27 27 27 26 +4
áo 7x9 zin +7 def 165
set tay chân def 74.76.76
Giáp 75 88+4
cặp nhẫn CL 7
cặp ac full CVTK
trong kho con CTP 10 ngay
= 250k
- aac Dp nữ 86

áo 6x9 zin +6
tay chân def 66.67.73
giap 75 88 +4
cặp nhẫn CL 5
ac full HPLT
kho còn CTP 10 ngày
= 200k
Tất cả full TT
 
Bên trên