BÁN Bán bớt vài acc & đồ linh tinh

seoy3jin9x

Gia nhập giang hồ
Acc thương 9x9 nam
Thương 48m 27 27 26 27 +4
Áo thương 8x full8+6 – Giáp 85 F8+6
Set 8x 8887+5
Cặp AC CKND – Pet hồng lang 2 – Trang sức mềm
----
Acc đao 85 nữ - 12k VH
Đao 31m9 28 28 27 27 +4
Áo đao 7x9 8887+6 – Giáp 65 F8 +5
Set 8x9 8877+5
AC KCBH – Trang sức mềm
---
Acc đao 85 nam – 17k VH
Đao 31m9 27 27 26 25 +4
Áo đao 8x9 8887+6 – Giáp 75 F8 +5
AC CVTK – Trang sức mềm
--
Acc DP buff 86
Trượng kc2 - Trang sức mềm
-----
Đồ linh tinh:
AC G full $10 +2
Sinh tử fu`
v.v
 
Bên trên