BÁN Bán acc

Sagittarius

Gia nhập giang hồ
Đao nam 9 lv91
Đao 71m 120%+6
Áo 9x f8+6, set 9x f8+4, giáp 85 f8+6
Cặp bt hp/mp 50, cặp nhẫn 5%
Cặp ACG gold +10
Giá 3m, có fix cho ae nhiệt tình
~
Thương tà nam lv70
Thương 17m 100%+9
Áo 6x f8+6, set 6x f8+6, giáp 65 f8+4
Cặp bt hp/mp 50, cặp nhẫn cl5
Cặp ACG cknd +10
Giá 1m5
 
Bên trên