BÁN Bán acc QS 107

ThienDiem

Trung Sĩ
Bán acc quyền 107 137k
Quyền 119% + 9 8 hỏa
Áo 8x 80 80 78 76 + 10 4 hỏa
Giáp 95 80 80 + 9
Set 9x 10 10 9 9 + 6
btkc 3 10x + btkc 1
Nhẫn 5% + 7%
Cặp AC NTXK

giá rẻ Vl luôn . Inboxhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100036132008582 ép giá
 
Bên trên