Yulgang VN

BÁN Bán acc kiếm tà 75 và thương9 69

ThichDoKhong

Gia nhập giang hồ
Nhu tiêu đề. Do ko có thời gian nên cần cho ra đi 2 acc.
Kiếm tà lv 75 Designer: kiếm 17mt 98%+6 4tt độc, sét 7x 8877 +4 ,chân 7x full8 +4, giap full8 ch6, áo 7x 40 40 38 36 +7 4tt ngoại. giá ra đi 900k
Thương9 lv 69 HoagLogThienTu: áo 6x f8+6, set 6x f8887+4, thương 88% +3. giap 65 f8+5. giá ra đi 350k
Giá ra đi 2 acc luôn là 1tr2
fb: www.facebook.com/intheend24
 
Bên trên