Yulgang VN

BÁN Bán acc dp lv 74

zZzBinhzZz

Gia nhập giang hồ
ĐP nữ : đồ như sau
Trượng 17mt 98% + 4
Áo 7xt 8887+4
set 6xt full 8 +4
giáp 65 full 8 +4
bán cho ai mua luôn và ngay, giá ra đi 350k ck.
( bên mua chịu phi chuyển nhượng nhân vật )
 
Bên trên