Yulgang VN

BÁN Bán acc 12x vip

davidtrung

Gia nhập giang hồ
Do ko còn thời gian cũng như ko nhờ được ai nữa nên bán:
Bán acc Mn ai mua gì liên hệ mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100038362350985

1. Acc nin nam 9 lv 125, 3dt b1, 1tr4 võ huân (ingame: ZzOngNoiEm)
Đồ gồm:
- kick 177m kc2+6, set 12x né +5,6
- Cặp ab4, cặp bá lực, dc def 25+1, né +3
- ac hkg nam knpk + 10
- ac guild full $
- trong kho còn vô số pill, 1 ctp 30day
2. Acc đao nữ 9 lv 122, 3dt b2, 800k võ huân (ingame: ZzOngNoiAnh)
Đồ gồm:
- Đao 177m kc2 và đao 30% +4,5
- Áo 12x full 10 +7, 3ss, 5 thể
- set 11x full 109+6
- giáp 115 1010+6
- cặp ab4, nhẫn vh5
- ac full $ +10; ac guild 3d $
3. Acc đp nữ 9 118, 3dt b2 (ingame: DPSunshine): Đồ đủ buff
4. Acc đp nữ tà lv 123, 3đt b1 (ingame: ArtisLuong)

Đồ train:
- Trượng kc2 +8,8h
- Áo 12x, set 12x full 10 +6, giáp 115 1010+5
- Ac hkg nữ full $ +10; Ac guild full $
- Cặp ab 4, nhẫn vh5, dc deff 25
Đồ pk:
- Trượng 177m full 30
- Áo vh 12x full 80+5, 8h
- Set vh 12x full 80+6
- giáp vh 12x full 80+10
5. Acc kiếm nam tà lv 129, 3dt b1 (ingame: ArtisThai)
Đồ train:
- Kiếm 177m 30+7, 8h, 5ss
- Áo 12x full 10+5,8h, 5ss
- set 12x full 10 +6, giáp 125 1010+4
- Ac hkg nam full $ +10; Ac guild full $
- Cặp ab 4, nhẫn vh5, dc deff 25
Đồ pk vh 12x
- Kiếm full 30+10, 8h, 5ss, Cặp ab4s, cặp nhẫn S
- Áo full 80+10, 8h, 5ss; giáp full 90+9
- Set full 90909080+6
Mn ai mua gì liên hệ mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100038362350985
 

dinhthach

Gia nhập giang hồ
Do ko còn thời gian cũng như ko nhờ được ai nữa nên bán:
Bán acc Mn ai mua gì liên hệ mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100038362350985

1. Acc nin nam 9 lv 125, 3dt b1, 1tr4 võ huân (ingame: ZzOngNoiEm)
Đồ gồm:
- kick 177m kc2+6, set 12x né +5,6
- Cặp ab4, cặp bá lực, dc def 25+1, né +3
- ac hkg nam knpk + 10
- ac guild full $
- trong kho còn vô số pill, 1 ctp 30day
2. Acc đao nữ 9 lv 122, 3dt b2, 800k võ huân (ingame: ZzOngNoiAnh)
Đồ gồm:
- Đao 177m kc2 và đao 30% +4,5
- Áo 12x full 10 +7, 3ss, 5 thể
- set 11x full 109+6
- giáp 115 1010+6
- cặp ab4, nhẫn vh5
- ac full $ +10; ac guild 3d $
3. Acc đp nữ 9 118, 3dt b2 (ingame: DPSunshine): Đồ đủ buff
4. Acc đp nữ tà lv 123, 3đt b1 (ingame: ArtisLuong)

Đồ train:
- Trượng kc2 +8,8h
- Áo 12x, set 12x full 10 +6, giáp 115 1010+5
- Ac hkg nữ full $ +10; Ac guild full $
- Cặp ab 4, nhẫn vh5, dc deff 25
Đồ pk:
- Trượng 177m full 30
- Áo vh 12x full 80+5, 8h
- Set vh 12x full 80+6
- giáp vh 12x full 80+10
5. Acc kiếm nam tà lv 129, 3dt b1 (ingame: ArtisThai)
Đồ train:
- Kiếm 177m 30+7, 8h, 5ss
- Áo 12x full 10+5,8h, 5ss
- set 12x full 10 +6, giáp 125 1010+4
- Ac hkg nam full $ +10; Ac guild full $
- Cặp ab 4, nhẫn vh5, dc deff 25
Đồ pk vh 12x
- Kiếm full 30+10, 8h, 5ss, Cặp ab4s, cặp nhẫn S
- Áo full 80+10, 8h, 5ss; giáp full 90+9
- Set full 90909080+6
Mn ai mua gì liên hệ mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100038362350985
ac kiem bán bao nhieu bạn
 
Bên trên