BÁN Bán acc đao tà lv 68

IMaCungI

Gia nhập giang hồ
Mình bán acc DucHoaHa cho bạn @IIVIIonster
Đồ gồm 1 cây đao 17m , 1 áo def 6655+6 , set 6x 8877+4
Giáp 65 87+4
Giá thương lượng
nhờ bạn xác nhận rồi mình giao acc , ck nhé
 
Bên trên