BÁN bán acc đao tà 95

unbeaten789

Gia nhập giang hồ
dư acc nên cần bán bớt acc đao nam tà 95 đồ gồm
đao 71m 29292828 + 6
áo 9x full 8 + 8 4 hỏa
set 9x tay 8887 + 4 chân KT 8888 + 4 tay 8888 + 4
giáp 95 full 8 + 4
cặp 5%
AC thần điêu cvtk + 10 - áo G cvtk + 3
acc có 2 đệ 2
giá 2m
 
Bên trên