BÁN bán ac thuong 96 ta

KySlot

Gia nhập giang hồ
BBC.
Bán ac thương 96 tà
Đồ đạc như sau.
Thương 71m 119% +8 7thuy
Áo 7x full 8 +9 4ngoai
Áo 8x full 80+9 4 hỏa
Sét 8x full ulpt +6
Set 8x full pt +6
Giáp 85 ful 80 +3
Giáp 85 ful 8 +4
Cặp ac cknd +6
Cạp nhẫn 5%
62k vh, 50k võ hoàng.
Trong kho còn nhìu pill exp
Ac k xé lẽ. Ai mua ib.
 
Bên trên