BÁN Bán 3 ac kiemdao dp 8x

NguyễnTấnĐạt

Gia nhập giang hồ
Cần bán acc .
B> acc kiem 86 tà 56kvh 33kvo hoang 2dt b1 1dt sap b1
kiem 71mt f30+6
ao 8xt nam f8 +6 4ngoai
set 8xt 8887+4
giap85 f10+4
ac bơi hltp+1 acG4 hltp+3
cap zing 5%
da hoc nghe ao 280diem
con 3v 20% 24h chuan bi cho event
b> acc dao 83 90% 7kvh 3 dt b2
dao 71mt 29292928+4 5thuy
ao dao 8xt 9888+7 5 thuy
set 8xt 8887+4
giap 65 f8+4
hoc nghe vk 80diem
ac cong chua nguyet ma f cvtk
b> acc dp ta nu 84 11kvh 15k vo hoang
ac tung lam nu 2v $
set ao 6xt f hp50
da hoc nghe thuoc 100 diem
còn 2k@ ,100m ,sam st 4cu, co my slv nguyenlieu che do con sll,
4tr5 cho tat cả 3acc
 
Bên trên