Yulgang VN

BÁN Bán ỏr giao lưu thương 87 lấy chảr khác

congphi153204

Gia nhập giang hồ
ban hoặc giao lưu acc thương 87 lấy chảr 8x có bù trừ
Đồ gồm : thương 71mt 303029
Áo 6x full op +9 4 ngoại del 250
Tay 7xt chân tay 8xt khá tốt f 8887 +4
1 cái nhẫn 5%
Cặp ac thiên thần f cknd
Giá 1m2 ra đi hoặc giao lưu char khác ưu tiên nin
Ai cần lh fb Trần Công Phi
@Dương Bất Công tks ad duyệt
 
Bên trên