BÁN 3 thỏi vàng =300k ck (bên mua chịu lá đu đủ) ^^

Bên trên