Yulgang VN

THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

o0oTDZo0o

Gia nhập giang hồ
ID chuyển : stingdaudo
ID nhận : toancubuq2
Nhân vật chuyển : DapTraiKhoaito ( đao nam 9 lv 61 ) - > item kèm theo : áo đao 5x +8
Id chịu phí: toancubuq2

@6sa6tan6 xác nhận giúp mình với nhé . Làm phiền AD @Huyết Ban Nick hỗ trợ mình chuyển nv nhé . Xin cám ơn mọi người
 

6sa6tan6

Gia nhập giang hồ
ID chuyển : stingdaudo
ID nhận : toancubuq2
Nhân vật chuyển : DapTraiKhoaito ( đao nam 9 lv 61 ) - > item kèm theo : áo đao 5x +8
Id chịu phí: toancubuq2

@6sa6tan6 xác nhận giúp mình với nhé . Làm phiền AD @Huyết Ban Nick hỗ trợ mình chuyển nv nhé . Xin cám ơn mọi người
Xác nhận bán nhân vật DapTraiKhoaito và áo đạo 5x+8 mod khóa acc giùm e
 

thoinhuvay11

Gia nhập giang hồ
Id chuyển : kangkun1991
Id nhận : thoinhuvay12
Nhân vật chuyển: HanBaoQuan ( dao nam lv 58 )
Item kèm theo toàn bộ đồ nhân vật luôn kho
Id chịu phí thoinhuvay12
Làm phiền ad giúp hộ em @Huyết Ban Nick
 
Bên trên