THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

VănDiện

Gia nhập giang hồ
id chuyển : acccthuong88bg
nhân vật : zZNgocDiepZz thương tà nữ 129
id nhận : okkook và id okkook chịu phí

Huyết Ban Nick nhờ bác chuyển dùm . 2 id đều là của Mình
 
Bên trên