Yulgang VN

THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member

Duong Nguyen12

Gia nhập giang hồ

Dinh tam

Gia nhập giang hồ
SV BBC
ID chuyển: hoang200594
Nhân vật chuyển: zMariaOzawa LV 80 Quyền sư Nữ Chính
Tk nhận: phamcat009
Tk chịu phí: phamcat009 (đã có 1000@ trong tk)


ID chuyển: phuongxo
Nhân vật chuyển: zTokudaShigeo LV 81 Đại phu tà nam
Tk nhận: phamcat008
Tk chịu phí: phamcat008 (đã có 1000@ trong tk)


bên mua vô XN @Cát Cool

@Huyết Ban Nick nhờ chuyển giúp em cảm ơn anh rất nhiều


 
Bên trên