Yulgang VN

THÔNG BÁO Đăng kí chuyển nhượng nhân vật

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Cảnh báo tất cả mọi người : Giao dịch mua bán acc với những người không tin tưởng vui lòng đợi GM khóa acc xong mới chuyển khoản. Mọi giao dịch sai quy trình từ nay về sau sẽ không được hỗ trợ khôi phục.
 

Huyết Ban Nick

Đã Banned 117 Người
Staff member
Bên trên