Yulgang VN

Recent Content by KhaHan

 1. K

  BÁN Ban acc cs +thoi?vang+ sam+ haclong+ac

  Acc camsu9 lv 50 cam cam 5m clvc1x+3 ao set cui` = 150k (cho ai ve lam detu) Thoi? vang = 300k ck 7sam st = 100k ck 8chi? theu+ 3yeu hoa+ 2ttc + AC nam Bo^ kinh van^ =200k Ai mua het' combo 700k tang kho do` nht ngoc pt 345 cl 89 clvc 18~23..
 2. K

  MUA BÁN Cần mia ít gold

  0973190110 co ban day
 3. K

  BÁN Topic xac nhan ban acc

  minh co ban cho ban @J3oss 2 acc thuong lv 50 nu~9 ao +6 thuong 3m clvc1x+4 +set 4xf4+3 +AC zin nam9 ao+6 thuong 3m cl9898+4 +set4x+3 +AC zin Gia thoa thuan hinh thuc minh giao acc @J3oss doi? thong tin xonggg ck cho minh Vietcombank nguyen thi hong` dao` stk 025 100 269...
 4. K

  BÁN Thanh ly 3acc thuong +cs 9phai

  ko ban
 5. K

  BÁN Thanh ly 3acc thuong +cs 9phai

  ai Mua ComBO 600k ck cho 3acc dayyy
 6. K

  BÁN Thanh ly 3acc thuong +cs 9phai

  2 acc thuuong 9 lv 50 (copcon) ao' +6 set 4x f4+3 thuong 3m clvc1x+4 + giap 45f6+4 + AC zin dep =350k (Sieuga) ao' +6 set 4x f4+3 thuong 3m cl8+4 + AC Zin dep= 350k acc cam su ChiDai lv 50 ao'+6 set cui`+cam 5m clvc 1x+3 =300k ai mua combo fix tet GA.... 0973190110...
 7. K

  MUA BÁN Mua cl 15, ulpt 36 38 40, pt 7 8, ac nam, bán ac cho kiếm đẹp zai

  co cai AC nam = 14m...han lam tuoc si~
 8. K

  BÁN Ban thoi? vang 400k ck

  400k quay?? 350k ko ra noi?? dau...ton' tien` ra thoi? vang` roi ma`
 9. K

  BÁN Ban thoi? vang 400k ck

  ban 1thoi vang = 400k ck.. day
 10. K

  BÁN Ban nht 10% = 1k5@ ntk

  nhu tren
 11. K

  BÁN Ban nht 10% = 2k5@ ntk

  up 1k5@ tet ga
 12. K

  BÁN B pt 3 (3v) 150k/1 , pt 4 (6v) 250k/1 , cl 8 (6v) 250k/1 , cht (5v) 200k/1

  mua pt4 nak then` ML ^^ dua FB len luon LK khoai' nha nguoi kaka
 13. K

  BÁN Ban nht 10% = 2k5@ ntk

  nhu tren bac' nao` can` lien he 0973190110
Bên trên