Yulgang VN

Đại Phu

Khả năng trị thương và sát thương từ xa. Là chính là yếu tố quyết định thắng lợi của môn phái trong những cuộc chiến lớn.

Quản lý

  • Hưng Quân
    Nếu có nắm lá ngón, Mị sẽ nấu với thịt bò !
Bên trên